Program: 13 dwellings + shared garden

Location: Woluwe, Brussels

Client: Fonds du Logement, Brussels

Size: 1.200 m2

Budget: 1.345.000 euro

Team: JAVA – IRS – Energyconsulting – De Coninck

Status: Idea competition 2014

Energy: Very low energy (30 kWh/m2/an)

NL Het gebouw is ontworpen als een sober maar markant object op het plein en houdt rekening met het bestaande gabarit alsook de dakgoothoogtes van de aanpalende gebouwen. We voorzien het volledige volume (gevel en dak) van het hoofdgebouw in leien, een hedendaagse invulling met atypische toepassing van materiaal die de beleving van bewoners en bezoekers verhogen. De kleurkeuze komt voort uit de directe omgeving.
Een semi-publiek gemeenschappelijke ruimte vormt een groende rustpunt aan de achterkant van het perceel met een ideale bezonning en een optimale zuidoriëntatie.
Een organische architectuur zorgt voor een optimale oriëntatie van alle woningen en een aangename belichting : de leefterrassen vormen het directe verlengstuk van de woonkamer. In het bijgebouw worden alle circulatie- en technische ruimtes langs de Noordgevel verzameld, de leefruimtes eerder Zuid georiënteerd. Er wordt een ventilatiesysteem met dubbele stroom geïnstalleerd en een performante luchtdichtheid voorzien. Zonnecollectoren produceren warm water en regenwater wordt gerecupereerd.
FR Le bâtiment est conçu comme un objet sur la place et tient compte du gabarit des bâtiments voisins. Le vol- ume est accentué par l’emploi d’ardoises aussi bien en toiture qu’en façade, l’utilisation atypique de ce matériau renforçant l’identité du bâtiment sur la place et le senti- ment d’appartenance des habitants au projet. Le choix de la couleur correspond à la tonalité des maisons adjacentes et du voisinage. Un espace commun semi-public est créé en fond de parcelle et bénéficie d’une orientation Sud opti- male. Les appartements sont organisés autour d’une circu- lation compacte bénéficiant de lumière naturelle via un lan- terneauentoiture.LeszonesdeviesontorientéesSudsur jardin dans le prolongement de terrasses ou jardin privé, les chambres et locaux techniques sont orientés Nord. Les travaux comprennent la mise en place d’un système deventilationdoublefluxetuneétanchéitéàl’airperfor- mante. Des panneaux solaires produisent l’eau chaude sanitaire et l’eau de pluie est récupérée pour l’entretient des communs.