Program: Municipal services center + 21 seniors housing

Location: Brussels

Client: City of Zedelgem

Size: 4.550 m2

Budget: 5.450.000 euro

Team: tv JAVA – BRUT / Ingenium, Util, Basta

Status: Idea competition (Open Oproep 2412)

Energy: Passive (E40)

NL In het lokaal sociaal beleidsplan van het OCMW en de gemeente Zedelgem werd bepaald dat er een dienstencentrum, aangevuld met huisvesting voor senioren zou gerealiseerd worden. De woongebouwen werken de hoeken af en begeleiden de bezoeker naar het centraal gelegen dorpshuis. Het dorpshuis vormt als publiek gebouw een scharnier tussen centrum en de achterliggende woonwijken.
Het dorpshuis verbindt twee publieke voorpleinen via een binnenstraat. Langs de doorsteek door het gebouw komen de inwoners van Veldegem de verschillende aangeboden diensten tegen : een bibliotheek, een welness centrum, administratieve diensten en bureaus, polyvalente ruimtes, muzieklokalen en een cafetaria. Aan weerszijden van de dienstenstraat zijn 2 balies die met een minimale bezetting kunnen functioneren. Beide balies zijn langs achteren gekoppeld via de administratie waardoor een nauwe samenwerking mogelijk wordt.
Voor de twee grootste publieksruimtes, de bibliotheek en de cafetaria, wordt het dak omhoog geplooid om het licht via het hoogteverschil op te vangen. Alle technieken worden centraal verzameld onder het hoogste gedeelte van het dak. De woningen worden voor personen met beperkte mobiliteit aangepast, volgens de normering van het vmsw. Er wordt gestreefd naar passieve gebouwen door een optimale oriëntatie en compactheidsgraad, performante luchtdichtheid en isolatie alsook aangepaste technieken.
FR Dans leur plan de politique sociale, la commune et le CPAS de Zedelgem ont prévus la réalisation d’un ensemble comprenant un centre de services et des logements pour personnes âgées. Les immeubles à appartements sont situés aux angles de la parcelle et guident le visiteur au cœur du site vers le centre de services. Introduire ce bâtiment public en intérieur d’îlot permet de former une charnière entre la place de l’église et les zones résidentielles situées à l’arrière du terrain.
Le centre de services relie deux places publiques via une rue intérieure. Les différents services décrits au programme s’articulent le long de cette promenade : une bibliothèque, un espace bien-être, l’administration, des salles polyvalentes, des salles de musique et une cafétéria. Deux guichets, un pour la Commune et un pour le CPAS, sont situés aux extrémités de la promenade. Ils sont reliés par la zone administrative ce qui permet de les faire fonctionner séparément ou simultanément en cas de service minimal. Toutes les techniques sont centralisées dans un cabanon en partie haute de la toiture.
Les logements respectent les standards des logements sociaux et sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. L’emploi d’une isolation et d’un degré d’étanchéité à l’air performant, des techniques adaptées, une orientation et une compacité optimale permettent aux bâtiments d’être éligible pour le label passif.