Program: Global plan for sustainable development of the Peterbospark

Location: Brussels, Anderlecht

Client: De Anderlechtse Aard

Size: 17,1 ha

Budget: 40.000.000 euro

Team: Java architects + BRUT urban design + De Nijl architects (Rotterdam)
LAND landscape architects + Util structural engineers + CENERGIE technical facility equipment planners + Daidalos Peutz acoustic planners + GPSA quantity surveyor + ATHOS lawyers + CONNECT communication planners.

NL In deze Stedenbouwkundige nota hebben wij een aanzet gegeven van richtlijnen voor de toekomst als vertrekpunt voor een globaal plan voor de duurzame ontwikkeling van Peterbospark. De volgende ingrediënten zijn aan de orde gekomen.
-Vergroten van de wisselwerking tussen wijk en stad.
-Versterken van de groengebieden op de koppen van de site en de centrale middenas als ‘ruggegraat van de functionele mix’ en contactzone tussen wijk en stad.
-Verbeteren van publiek domein en functionele mix.
-Verbeteren van de inrichting van de woonhoven en parkeerhoven op de flanken van de site tot aantrekkelijke, rustige ‘setting’ voor het thuiskomen en wonen. Daarbij maximaal gebruik maken van het aanwezige reliëf om het parkeren landschappelijk in te passen.
FR Cette note d’intentions définit une ligne de conduite pour le plan global de développement durable du Parc Peterbos. Nous résumons ici les points sur lesquels nous avons appuyé notre démarche:
-Optimaliser l’interaction entre le quartier et la ville.
-Verduriser le site : renforcer les zones vertes situées aux extrémités et sur l’axe central du site comme colonne vertébrale de mixité fonctionnelle et zone de contact entre le quartier et la ville.
-Améliorer l’environnement urbain et la mixité de fonctions.
-Amélioration des parcs d’habitations et de stationnements sur les flancs du site par l’aménagement d’infrastructures calmes et reposantes favorisant le sentiment de « foyer » et de « chez soi ». Intégrer les parkings dans le paysage en utilisant les reliefs de terrain existants.